Restauratie

De kern van ons bureau is restauratie: hierin zit onze kennis en ervaring. Restauratie is een specialistisch maar breed terrein dat verschillende kennisgebieden bestrijkt: materialen en werkwijzen, specifieke restauratietechnieken, architectuur- en cultuurhistorie. We zorgen bij elk project dat we van start gaan met een goed beeld van de zichtbare en onzichtbare aspecten. Voorafgaand worden de erfgoedwaarden bepaald. Het overleg met de vergunningverlenende overheden speelt hiernaast een grote rol. In veel gevallen gaat een restauratie gepaard met functiewijzigingen, technische verbeteringen en uitbreidingen. Een zorgvuldige afstemming met de opdrachtgever en het integreren van alle disciplines vormen een belangrijk deel van ons werk. Het opstellen van een bouwkundige opname, het maken van restauratieplannen, het uitwerken van detail wijzigingen, integratie van nieuwe voorzieningen en het begeleiden van de uitvoering zijn aspecten van de ambachtelijke restauratiewerkzaamheden die we goed beheersen.