Interieur

Ons bureau heeft een bijzondere affectie met interieurs. Het startpunt is vaak het historische interieur: in veel gebouwen zijn de interieurs sterk vervlakt door eerdere aanpassingen – toch zijn er vaak goede aanknopingspunten te vinden om het karakter van de interieurs te herstellen, of beter te doen aansluiten bij het ontwerp van het pand. Zo nodig wordt een vooronderzoek uitgevoerd. Het resultaat is vaak verrassend door gebruik van kleur, textiel en papier, en passende afwerkingen van wanden en plafonds en de verdere invullingen van de ruimten. Bij nieuwe inrichtingen kunnen we een passend advies geven, of een maatwerk ontwerp maken dat zowel voldoet aan de vragen van de gebruiker als aansluit bij het karakter van het gebouw. We zijn gewend om de interieurontwerpen tot in het kleinste detail uit te werken zodat historisch passende detaillering wordt gerealiseerd. Nieuwe toevoegingen ontwerpen we vaak eigentijds maar in harmonie met het monument, zodat er een nieuwe tijdslaag ontstaat die wel herkenbaar eigentijds is en zich tegelijk in harmonie tot de erfgoedwaarden verhoudt.