Kasteel ter Horst

Bij het kasteel Ter Horst in Loenen (Gld) behoort een aantal bijgebouwen, waaronder de “bouwhuizen” aan weerszijden van het voorplein. De gebouwen dienden als koetshuizen en stalgebouwen, ook waren er dienstwoningen in ondergebracht en bevat een van de bouwhuizen een schuilkapel.

De daken met de oorspronkelijke genummerde eiken spanten met ronde sporen (“sparren”) waren in slechte staat; veel van de sporen waren te dun en gebroken en aangetast door houtworm en boktor.

Alle dakpannen, panlatten en sporen zijn afgenomen, en de sporen zijn vernieuwd met nieuwe sparren; alle loodwerken zijn vernieuwd en de schoorsteenstoelen (drie van de 4 schoorstenen zijn schijnschoorstenen) zijn hersteld. De schijnschoorstenen zijn van het dak getakeld en op de grond hersteld en weer herplaatst. De dakvlakken zijn op de oorspronkelijke wijze gedekt met oude-holle pannen met “strodokken” tussen de pannen als kierdichting.