Paviljoen Welgelegen

Welgelegen is een royaal buitenhuis uit het einde van de achttiende eeuw. Het is gebouwd in opdracht van bankier Thomas Hope en werd later onder meer bewoond door Koning Lodewijk Napoleon en door Wilhelmina van Pruisen. Sinds 1930 is Welgelegen in gebruik als Provinciehuis. VB erfgoed & architectuur heeft de recente restauratie van interieur en exterieur begeleid.

Bij de restauratie van Paviljoen Welgelegen zijn onder meer de dakopbouwen van twee zalen teruggebracht; in het verleden waren die wegens geldgebrek afgebroken. Tegelijk hebben we twee moderne trappen, een nieuwe lift en nieuwe technische installaties in het gebouw ingepast. Daarnaast zijn de historische interieurafwerkingen gerestaureerd of gereconstrueerd en hebben we de oorspronkelijke sfeer en uitstraling van het pand zo goed mogelijk benaderd door een historisch verantwoorde keuze van kleuren, wandbespanningen en stofferingen.

Alle bewoners en gebruikers van Welgelegen hebben er in de loop van de tijd hun sporen nagelaten. Naast de oorspronkelijke detaillering hebben we ook de interieuronderdelen gerespecteerd die in 1929 door de Provincie zijn ingebracht. In het gebouw zijn verstorende installaties verwijderd en nieuwe installaties zijn zorgvuldig ingewerkt. Ten slotte is ook het waardevolle historische meubilair gerestaureerd en hebben we nieuw meubilair ontworpen. Aan de buitenzijde is de historische kleurstelling van het pand hersteld, is groot onderhoud gepleegd en zijn de opritten boven de gewelven waterdicht gemaakt.

Projectdetails

Categorie: Restauratie
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Programma: Kantoor
Bouwkosten: € 16 miljoen
Status: opgeleverd
Opleverdatum: December 2008