Nieuwbouw

Nieuw bouwen in Nederland gebeurt nooit op een onbeschreven blad. De directe omgeving, maar ook de onderliggende historische structuren en de veranderingen daarvan, vragen ons om hier bewust en genuanceerd mee om te gaan. Nieuwe architectuur kan harmonieus en vanzelfsprekend ingepast worden, door aan te sluiten op lokale tradities. Daarnaast zijn ook meer eigenzinnige oplossingen mogelijk, het gaat daarbij niet om het opzoeken van het harde contrast, maar om de afgewogen verhouding tussen het bestaande en het nieuwe. Een aantal van onze projecten is tot stand gekomen in prettige samenwerking met collega-bureaus, waarmee we waardevolle relaties hebben opgebouwd.