Landhuis Landfort

De afgelopen jaren werd Huis Landfort, een historische buitenplaats in Megchelen, in oude luister hersteld. Stichting Erfgoed Landfort (sEL) stelt zich als doel om de historische buitenplaats Landfort te Megchelen te bewaren voor het nageslacht. Tevens wil men het landgoed openstellen voor publiek door het als een nationaal centrum te ontwikkelen tot een plek waar bezoekers kennis kunnen nemen wat de waardes van historische buitenplaatsen zijn.

De officiële geschiedenis van Landfort begint in 1434. In dat jaar wordt de havezate voor het eerst in een document genoemd. In dat jaar deed Johan van Assewyn zijn buitenverblijf over aan Diederick van Bronckhorst. Het heette toen Lanckvoort, waardoor wij nu denken dat hier toen een doorwaadbare plek of voorde in de Oude IJssel beschikbaar was. Landfort zelf had meestal te lijden onder verwaarlozing door eigenaren die te weinig geld hadden om het adequaat te kunnen onderhouden. De een kon zijn schulden niet aflossen, de ander kwam in de problemen doordat hij/zij Landfort niet kon verkopen of het door een armlastige status niet kon accepteren na het te hebben geërfd. Weer anderen sluiten leningen op dit bezit af om hun hoofd boven water te kunnen houden. Als deze buitenplaats in 1610 in het nabijgelegen Duitse Emmerik onder de hamer gaat, telt het ruim zestien hectare of achttien morgen land. Dat men het in die tijd een havezate noemt, komt doordat het eigendom was van een edelman. In die tijd waren er grachten, wallen, hakhoutbossen, een boomgaard, viswaters en een jachtterrein. Ondanks het feit dat Oost-Nederland meerdere adellijke families kende die grootgrondbezitters waren, zijn zij in de bewonersgeschiedenis van Landfort nauwelijks vertegenwoordigd. Vaker zijn het middenstanders of kooplieden, waaronder zelfs Amsterdammers, die eigenaar zijn geweest van dit domein.

Huis Landfort werd in 2017 aangekocht door stichting Erfgoed Landfort, op initiatief van een particulier echtpaar. Daarmee werd het omvangrijke herstel van de historische buitenplaats mogelijk.

Projectdetails

Categorie: Restauratie/interieur
Opdrachtgever: Stichting Erfgoed Landfort
Programma: Museum/cultuur
Bouwkosten: € 10 miljoen
Status: opgeleverd
Opleverdatum: mei 2022