Achter Sint Pieter

In opdracht van de Universiteit van Utrecht is het gebouwencomplex aan Achter Sint Pieter gerestaureerd, gemoderniseerd en verduurzaamd. De voorzieningen in het gebouw zijn aangepast aan het toekomstige gebruik en het gehele gebouw is integraal toegankelijk gemaakt. De architectenwerkzaamheden zijn in samenwerking met JHK architecten, waarmee wij een architectencombinatie vormden, uitgevoerd.

Achter Sint Pieter is een straat vlak achter de Domkerk. De straat vormde de grens van de immuniteit van Sint Pieter. De romaanse Pieterskerk staat naast het gebouwencomplex. Aan de zuidzijde van het complex staat het Paushuize. Paushuize heeft zijn naam te danken aan Adrianus VI, de enige Nederlandse paus, die het huis vanaf 1517 liet bouwen. Het huis maakte oorspronkelijk deel uit van de immuniteit van Sint-Pieter. Het was aan de rand van de immuniteit gebouwd,

In opdracht van de Universiteit van Utrecht is het gebouwencomplex aan Achter Sint Pieter gerestaureerd, gemoderniseerd en verduurzaamd. De voorzieningen in het gebouw zijn aangepast aan het toekomstige gebruik en het gehele gebouw is integraal toegankelijk gemaakt. De architectenwerkzaamheden zijn in samenwerking met JHK architecten, waarmee wij een architectencombinatie vormden, uitgevoerd.

Achter Sint Pieter is een straat vlak achter de Domkerk. De straat vormde de grens van de immuniteit van Sint Pieter. De romaanse Pieterskerk staat naast het gebouwencomplex. Aan de zuidzijde van het complex staat het Paushuize. Paushuize heeft zijn naam te danken aan Adrianus VI, de enige Nederlandse paus, die het huis vanaf 1517 liet bouwen. Het huis maakte oorspronkelijk deel uit van de immuniteit van Sint-Pieter. Het was aan de rand van de immuniteit gebouwd,

Van 1815 tot 1954 werd Paushuize gebruikt als werkruimte en woonhuis voor de commissaris van de Koning(in). Voor de groeiende ambtelijke organisatie werden er in het begin van de twintigste eeuw kantoren en een grote vergaderzaal achter de huizen aan Achter Sint Pieter gebouwd. De na de reformatie gebouwde huizen, naast het Paushuize aan Achter Sint Pieter, werden eveneens bij het provinciehuis getrokken. De functie van Provinciehuis verviel toen de provincie, buiten de binnenstad, een nieuw gebouw betrok.

Het monumentale karakter van het gebouw is een belangrijk uitgangspunt geweest. Het complex bestaat uit meerdere gebouwen. De oudste gebouwen zijn Achter Sint Pieter 200 en 220. Deze gebouwen stammen uit de 17de eeuw en zijn rijksmonumenten.

Het totale complex heeft een bruto vloeroppervlak van ca. 7.500 m². Het multifunctioneel te gebruiken gebouwencomplex omvat onderwijsfuncties, kantoorfuncties, bijeenkomstfuncties ,zoals horeca, een multifunctioneel restaurant, ontmoetings- en samenwerkingsruimten, vergaderruimten en de grote raadzaal.

Om het faculteitsgebouw geschikt te maken voor de huidige eisen is de interne logistiek van het complex verbeterd. Het entreegebied is aangepast, met een entree aan de zijde van Achter Sint Pieter en een nieuwe hoofdentree vanuit het hof waardoor een doorgaande en integraal toegankelijke entreezone is ontstaan. In het hof is hiertoe een transparante toegang ontworpen. Door de materialisering, detaillering en vormgeving is deze duidelijk herkenbaar als nieuwe entree.  Om een nieuwe entree te maken die vanuit de dagelijkse entree vanuit de binnentuin toegankelijk is zijn de gebouwen geanalyseerd en is gekozen voor de plaats waar historisch een censuur lag tussen de 17e eeuwse bebouwing aan Achter Sint Pieter en het in de vroege 20e eeuw gebouwde griffie gebouw met de Statenzaal. Op die plek is een transparant entreevolume gemaakt. In 20e eeuwse gebouwen zijn naast de daarin al aanwezige Statenzaal de grotere ruimten gemaakt door ruimten samen te voegen en aan te passen aan de nieuwe functie van vergaderzalen, de aula en restaurant.

Projectdetails

Categorie: Restauratie/herbestemming

Opdrachtgever: Universiteit Utrecht

Programma: Onderwijs/Bijeenkomst/horeca

Bouwkosten:

Team: VB erfgoed & architectuur i.s.m. JHK architecten

Status: opgeleverd 2023