Kasteel Zwijnsbergen

 

In het voorjaar van 2001 werd een groot deel van Kasteel Zwijnsbergen in Helvoirt door brand verwoest. De schade aan het hoofdgebouw was groot: op een aantal interieuronderdelen en het metselwerk na ging vrijwel het gehele gebouw verloren.

Tussen oktober 2001 en februari 2002 hebben we onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een volledige restauratie van Kasteel Zwijnsbergen. Daarbij hebben we gekeken naar de financiële haalbaarheid, de subsidiemogelijkheden, de gegevens uit het bouwhistorisch onderzoek en de mogelijke functies van het gebouw na restauratie. Wij troffen in Helvoirt een pand aan dat was gestut en voorzien van een noodkap, maar nog niet leeggeruimd. Verschillende waardevolle onderdelen waren nog in het pand aanwezig. Naast het onderzoek naar de haalbaarheid van restauratie hebben we daarom de overgebleven interieuronderdelen veiliggesteld voor nader onderzoek. In het voorjaar van 2004 zijn we begonnen met het eigenlijke restauratiewerk. In twee jaar tijd is Kasteel Zwijnsbergen volledig gerestaureerd en deels gereconstrueerd en aangepast aan de eisen van de huidige tijd, zodat het weer vele generaties mee kan. De gevolgen van de brand zijn niet meer zichtbaar. Veel ervaring hebben we hier opgedaan met het ‘onzichtbaar’ herstellen van metselwerk. Aan de oostgevel is bijvoorbeeld niet meer te zien dat deze deels ingestort is geweest.