Herbestemming

Een historisch gebouw dat een nieuwe functie krijgt, daagt ons uit om vanuit verschillende invalshoeken tot de beste inpassing te komen. Het nieuwe gebruik zal zichtbaar zijn aan het gebouw, als een nieuwe fase in zijn geschiedenis, en daarnaast streven wij ernaar om de historische structuur en kenmerken te behouden en te versterken. De plaatsing van (nieuwe) functies in een pand, historische structuur, de kwaliteiten van de lichtval en de ruimtelijkheid, en de relatie tussen oud en nieuw zijn thema’s waar we graag aan werken. Daarnaast is het integraal toegankelijk maken van erfgoed een doelstelling waar we veel ervaring mee hebben. Ook het inpassen van duurzaamheidsvoorzieningen en het circulair hergebruik van (historisch) materiaal zijn aspecten die ingebed zijn in ons ontwerpproces. Wijzigingen binnen en buiten een monumentaal pand worden ontworpen na een vooronderzoek naar de historische waarden, en ruimtelijke studies van verschillende varianten. Afstemming met de erfgoeddiensten vindt in een vroeg stadium plaats zodat we realistische, haalbare ontwerpen maken.