Boerderij het Leeuwenhuis

De boerderij het Leeuwenhuis aan de Cabauwsekade te Cabauw is een bijzonder rijksmonument. Het karakteristieke, blokvormige voorhuis van de boerderij bevindt zich nog grotendeels in de achttiende-eeuwse staat waarin het is gebouwd. Bouwsporen in het metselwerk verraden enkel een paar vensteraanpassingen. Het achterhuis is in 1931 na een brand herbouwd, waarbij de zijmuren hoger zijn opgetrokken en het achterhuis van een mansardekap is voorzien. Aan de voorzijde van het achterhuis zijn toen extra woonruimten gerealiseerd, die nog worden bewoond.

Het voorhuis van de boerderij was bouwkundig in een zeer vervallen staat en werd al geruime tijd niet meer bewoond. Door verzakking van het gehele voorhuis naar achteren en extra verzakking aan beide zijden van het voorhuis was het bouwvolume als het ware uit elkaar getrokken. Hierbij zijn grote scheuren in het metselwerk ontstaan, met inwatering en aantasting van de houtconstructie tot gevolg. De dakgoot van de voorgevel was geheel vergaan en ook de kozijnen waren in zeer slechte staat.

In samenwerking met Den Hoed aannemers heeft Verlaan & Bouwstra architecten het restauratieplan gemaakt en de uitvoering begeleid. Doel van de restauratie was om het voorhuis bouwkundig in orde te maken en weer bewoonbaar te maken voor een nieuwe generatie bewoners. Om verdere verzakking te voorkomen is het gehele voorhuis van een nieuwe (beton)fundering voorzien. Ondanks de bouwkundig zeer slechte staat was behoud van zoveel mogelijk authentiek materiaal het uitgangspunt van de restauratie. Met betrekking tot het metselwerk is ernaar gestreefd om het bestaande metselwerk zoveel mogelijk te consolideren. De scheuren en stukken slecht metselwerk zijn door middel van inboeten met oude stenen hersteld. De door houtrot aangetaste kozijnen en ramen zijn aangescherfd zodat zoveel mogelijk van het oude houtwerk behouden kon blijven. De dakgoot was te slecht om te behouden en is geheel vernieuwd.

De historische indeling van middenhal met aan weerszijden een kamer op zowel de begane grond als de verdieping is gehandhaafd. Binnen deze ruimtelijke structuur zijn de nieuwe woonruimten gerealiseerd, waarvoor alle nieuwe voorzieningen zijn toegevoegd. De oude balklagen en de kapconstructie zijn bouwkundig weer in orde gemaakt en de muren zijn aan de binnenzijde geïsoleerd met behoud van de karakteristieke interieuronderdelen.