Waalse Kerk

De kerk kent haar oorsprong in 1263 toen deze als Begijnenkapel werd gebouwd. Kort na de stadsbrand in 1347 werd de kerk herbouwd. Het vermoeden is dat in eerste instantie het oostelijk deel van het schip is gebouwd; enkele jaren later de toren en westelijke deel van het schip. In het derde kwart van de vijftiende eeuw werden tegen het herbouwde schip een koor en sacristie gebouwd. Na de alteratie in 1578 werd de kerk langzamerhand gebruikt door de Waalse gemeenschap; eerst alleen het koor, later ook de consistorie en het schip. Vandaag de dag wordt de kerk nog steeds gebruikt voor Franstalige erediensten.

Na de laatste restauratie in de jaren tachtig van de twintigste eeuw is er vrij weinig onderhoud uitgevoerd. De staat van het gebouw in 2015 was dermate slecht dat ingrijpend herstel noodzakelijk was.

In opdracht van de Waalse Kerk te Haarlem startte Burgy Bouwbedrijf in juni 2017 met de restauratie van de Waalse kerk. Verlaan & Bouwstra architecten had zich de periode ervoor bezig gehouden met het maken van een technische opname en de planvorming en heeft tijdens de uitvoering toezicht gehouden en de directie gevoerd. Na de renovatie van de kosterswoning in het schip, zijn het in- en exterieur van het koor en consistorie en het exterieur van het schip en toren gerestaureerd.

De werkzaamheden aan het exterieur omvatten voornamelijk het herstel van metsel- en voegwerk, natuursteen, glas-in-lood en ijzerwerk. In het koor is vloerverwarming gerealiseerd. In het interieur bestond het werk verder uit het herstel van stucwerk en schilderwerk. Bijzondere aandacht ging uit naar de restauratie van een vijftiende-eeuwse muurschildering, de 3 Maria’s op Paasmorgen, die mogelijk behoort tot de oudste muurschilderingen van de stad. Ook het historische tegelwerk in de consistorie, dat teruggaat tot vroeg zeventiende eeuw, is zorgvuldig gerestaureerd.

De restauratie is halverwege 2019 afgerond.