Expertise

VB erfgoed & architectuur is op gericht in 1979 als Verlaan en Bouwstra Architecten . Het kantoor is gevestigd in de historische stad Vianen. Het bureau is gespecialiseerd in restauratie en herbestemming van monumenten (exterieur en interieur) en in nieuwbouw binnen een historische context. Aan het hoofd van het bureau staan Cor Bouwstra, Harrien van Dijk en Roel Lichtenberg. Met een team van 9 vaste medewerkers en een flexibele schil werken we aan een diverse opdrachtportefeuille vanuit verschillende disciplines. Het bureau heeft in de loop der tijd meer dan 400 restauratie-, herbestemmings- en nieuwbouwprojecten opgeleverd.

Naast volledige restauratie-trajecten, bieden wij ook onze diensten aan op onderdelen hiervan. Denk hierbij aan bouwtechnische opnames en onderzoeken, aanvragen van subsidies (BRIM), haalbaarheidsonderzoeken, bouwhistorische rapportages en waardestellingen. Collega-architecten staan wij graag bij op restauratiegebied. Neem contact met ons op over uw specifieke vraag.

Als restauratiearchitect is VB gecertificeerd vanuit de GEAR normering volgens de ERM-richtlijnen: BRL 1000 Erkend Restauratie-architectenbureau, URL 1001 Restauratievisie & ontwerp en URL 2001 Bouwkundig Advies Monumenten (inclusief verduurzaming). Onlangs is onze certificering voor het aspect verduurzaming geactualiseerd.