Museum KAM

Het verduurzamen van een monument vraagt om een nauwkeurige en pragmatische aanpak. Volgens het principe van één ingreep voor meerdere vraagstukken hebben we een nieuw entreevolume met extra depot ontworpen voor museum KAM in Nijmegen waar zowel toegankelijkheid, logistiek en duurzaamheid in samenhang zijn opgelost. Dit vroeg wel om een bouwkundige ingreep in het monument, maar door een uitgebreide analyse, een zorgvuldige afweging en een intensieve samenwerking met erfgoed (vroegtijdig in het proces) waren alle partijen ervan overtuigd dat door deze ene aanpassing de overige waarden van het monument volledig gerespecteerd kunnen worden.

Vanaf het allereerste begin hebben duurzaamheidsadviseurs meegelopen in het ontwerpproces. De duurzaamheidambities hebben dan ook een integraal onderdeel uitgemaakt van de ontwerpkeuzes. Ook de opdrachtgever en de gebruiker hebben intensief bijgedragen de ambities te vertalen naar praktisch uitvoerbare en gebruiksvriendelijke oplossingen. Door enerzijds het verbeteren van de bouwkundige schil zodat energieverbruik wordt verminderd en anderzijds door toevoeging van nieuwe voorzieningen en installaties, zodat de opwekking met minder fossiele brandstoffen kan plaatsvinden (reductie 80%).

De zalen zijn voorzien van decoratief stuukwerk zodat niet zomaar achterzetwanden aangebracht konden worden. Na een ontwerpend onderzoek is besloten om de buitenmuren achter de vitrinekasten te isoleren en de muren erboven met hoogwaardige, dunne isolatie. Voor het isoleren van de vensters is gekozen de in de jaren 80 aangebrachte ramen te vervangen door nieuwe kozijnen met hoogwaardige isolatieglas. In de werkruimten waar de historische vensters nog aanwezig zijn komen nieuwe achterzetramen. Om de warmtelast door zoninval te beperken wordt tussen de oude en nieuwe ramen zonwering toegevoegd.

De daklichten worden vervangen door hoogwaardig en zonwerende lichtstraten. Het oude glas wordt hergebruikt in de afwerking van de nieuwe lift. Door een integrale afstemming is het kanaalverloop van de luchtbehandeling weggewerkt in de vitrinekasten. De warmteopwekking vindt plaats door een hybride systeem met een luchtwarmtepomp. In de tuin worden bodemlussen aangebracht, waarvoor in het voorbereiding archeologisch onderzoek is uitgevoerd. Infiltratiekratten zijn aangebracht in het maaiveld waarmee het hemelwater terug vloeit naar de tuin. Op de platte daken komen zonnepanelen om aan de elektriciteitsvraag te voldoen. De platte daken van de nieuwbouw worden voorzien van groene daken om de warmtelast te beperken.

Projectdetails

Categorie: Restauratie, nieuwbouw, herbestemming
Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Programma: Archeologisch onderzoekscentrum/museum
Bouwkosten: 4.600.000,–
Status: opgeleverd
Opleverdatum: september 2023