Kasteel Hackfort

Kasteel Hackfort is in de 14e eeuw als versterkt huis gebouwd en in de daarop volgende vier eeuwen uitgegroeid tot het huidige rijksmonumentale kasteel met twee forse hoektorens en een classicistische voorgevel. Het kasteel vormt samen met o.a. het koetshuis met tuinmanswoning, watermolen, boerderij, schuren, moestuin en parkbos de kern van het historische landgoed Hackfort. Het landgoed, gelegen in het kampenlandschap van Vorden, is circa 735 hectare groot. De adellijke familie Van Westerholt heeft het kasteel voor vele generaties bewoond. Na het overlijden van het laatste familielid is het kasteel in 1981 aan Natuurmonumenten gelegateerd. Het kasteel en de kern van het landgoed hebben de status van rijksmonument.

In 1983 is het kasteel door Natuurmonumenten verbouwd naar 4 woonappartementen en een kantoorappartement. Het souterrain en de zaal in combinatie met de monumentale hal met trappenhuis zijn bestemd voor o.a. bijeenkomsten en culturele doeleinden. Inmiddels zijn diverse voorzieningen in het kasteel aan vernieuwing toe om het pand nu en in de toekomst duurzaam te kunnen blijven beleven. Ook sluit de neutrale uniforme sfeer van de historische binnenruimten niet meer aan bij het monumentale karakter die het kasteel aan de buitenzijde heeft.

VB erfgoed & architectuur heeft de opdracht gekregen het interieur van het kasteel volledig te renoveren en het historische karakter weer terug te brengen. De renovatie van de buitenruimte is in samenwerking met landschapsarchitect Rod’or gedaan. Doel van de renovatie is om het kasteel beter toegankelijk te maken zodat het, tot nu toe vrij gesloten, kasteel weer als kern van het landgoed kan functioneren. De grote zaal en de monumentale hal worden gerestaureerd zodat ze weer als representatieve ontvangstruimten kunnen dienen. De ontvangstruimten in het souterrain blijven gehandhaafd en worden opgeknapt. In de oudste ruimten van het souterrain komt tevens een kleine tentoonstellingsruimte waar de geschiedenis van het landgoed en kasteel kan worden verteld. De woonappartementen worden omgevormd tot vakantieappartementen, die afzonderlijk of als geheel gehuurd kunnen worden. Om het kasteel op alle verdiepingen voor iedereen toegankelijk te maken is in de rechter toren een nieuw trappenhuis met een lift toegevoegd. De lift en trappen zijn zorgvuldig in de ronde vorm van de toren ingepast en vormen een bijzondere nieuwe toevoeging aan het historische kasteel.

Projectdetails

Categorie: Restauratie/herbestemming
Opdrachtgever: Natuurmonumenten
Programma: bijeenkomst/huwelijk/verblijf
Bouwkosten: € 1,8 miljoen
Status: opgeleverd
Opleverdatum: september 2019