Villa Aardenburg

In Doorn, op de zuidflank van de Utrechtse Heuvelrug, ligt landgoed Aardenburg met de gelijknamige villa uit 1861. Al bijna zeventig jaar is Aardenburg in handen van het ministerie van Defensie, dat hier het Militair Revalidatie Centrum vestigde. Eind 2004 heeft Defensie het plan opgevat om de Villa te laten restaureren en moderniseren.

Defensie wil de afwerking van villa Aardenburg op een hoger niveau brengen en meer laten aansluiten op de historie van het landgoed. De restauratie betreft zowel het exterieur (gevelvlakken, kozijnen, serres en dakvlakken) als het monumentale interieur met betimmeringen, bespanningen en behangsels. De historische kleuren zijn aan de hand van kleurhistorisch onderzoek teruggebracht.

De representatieve ruimten op de begane grond hebben nu de functie van vergader- en ontvangstruimte, terwijl de eerste etage en de zolderetage een kantoorfunctie hebben. Om aan de huidige veiligheidseisen te kunnen voldoen, heeft het pand een brandscheiding gekregen en zijn vluchtwegen aangebracht. Ook zijn de installaties gemoderniseerd en zorgvuldig ingepast in het monumentale interieur. Achterstallig onderhoud is weggewerkt. Het dak is geïsoleerd en de zinken dakbedekkingen en goten zijn geheel vervangen. Aan de buitenzijde heeft de reconstructie van de vroeg twintigste-eeuwse kleurstelling het pand letterlijk een andere uitstraling gegeven.