Waar we voor staan

Sinds 1979 brengt VB erfgoed & architectuur de restauratie- en ontwerpopgave samen. We zijn bedreven in de ambachtelijke restauratiearchitectuur, maar schuwen ook de ingreep niet. Vanuit een uitgebreide analyse vinden we oplossingen die uit het gebouw voortkomen. Dat kan een contrasterende uitbreiding zijn, maar net zo goed een terughoudende ingreep of reconstructie. Harmonie ontstaat in de ene situatie door contrast, in de andere door balans.

Evenwicht

In projecten en processen streeft VB naar evenwicht. We dienen een gedeeld belang. We staan voor het belang van de opdrachtgever, van de maatschappij en voor het monumentenbelang. Om aan alle recht te doen, maken we beargumenteerde afwegingen. Monumenten veranderen voortdurend. Je kunt ze niet bevriezen. Alles behouden, betekent dat je alles moet aanpassen en dus ook alles aantast. Soms is het beter bewust iets op te offeren om functionaliteit toe te voegen, zodat je het andere écht kunt behouden. Als we ingrijpen, doen we dat op de plek waar dat het minst pijn doet en waar een oplossing ontstaat voor meerdere vraagstukken. Een heldere ingreep vergroot de leesbaarheid van een monument en geeft de noodzakelijke context.

Kennis

Ontwerpoplossingen zijn altijd gebaseerd op gedegen, eigen onderzoek. We maken analyses en waardestellingen, verrichten bouwkundige opnames en stellen restauratiestukken op. Dankzij onze ervaring bij gemeentelijke erfgoedafdelingen en -commissies hebben we goede contacten en inzicht in bestuurlijke processen. We spreken de taal van ‘Erfgoed’. Door al in een vroeg stadium in gesprek te gaan, tasten we over en weer af wat belangrijk is, welke gevoeligheden er zijn en waar mogelijkheden zitten. Vanuit onze kennis scherpen we indien nodig waardestellingen aan. Niets is zwart-wit, er zijn altijd nuances en gelaagdheden. In veel projecten fungeren we op een inhoudelijke en gelijkwaardige wijze als een interne afdeling Monumentenzorg.

Continuïteit

VB heeft een zeer beperkt verloop van medewerkers en dus van kennis en ervaring. Bij ons kunnen opdrachtgevers en samenwerkingspartners erop vertrouwen dat we een karwei met z’n allen afmaken. Architectenbureaus worden over het algemeen steeds specialistischer binnen de niche van Erfgoed. Dat zit niet in onze genen. Wij hebben alles in huis, van specifieke restauratie- en materiaalkennis tot het maken van bestekken en het berekenen van bouwkosten. Omdat projecten bij ons vaak op ons pad terugkomen, is het fijn dat de kennis uit het verleden niet verloren gaat. We maken steeds weer nieuw verleden.