Interieur Kasteel Bouvigne

Het charmante kasteel Bouvigne ligt in het zuiden van Breda, in het Mastbos. De tegenwoordige eigenaar, het Waterschap Brabantse Delta, gebruikt het voor vergaderingen en stelt het ter beschikking als trouwlocatie.

Nadat het kasteel in de 20e eeuw diverse eigenaars heeft zien komen en gaan, was vooral het interieur versleten en verarmd, meestal door goedbedoelde maar matig ogende ingrepen. Het Waterschap heeft ons gevraagd om binnen een beperkt kader van tijd en geld het interieur weer kloppend en representatief te maken. Het resultaat is een plan in twee fases; de eerste fase is in maart afgerond.

Voorafgaand aan het project is door ons een bouwhistorische verkenning gemaakt, dit gaf voldoende aanknopingspunten. De kamers zijn nu weer rijk gestoffeerd en behangen, volgens het gebruik waarin elke kamer zijn eigen toon en sfeer heeft. Parketvloeren zijn vervangen. De dichtgezette doorgang tussen de trouwzaal en de anti-chambre is weer teruggebracht. In het souterrain is de toiletgroep vernieuwd. Verlichting, luchters en technische voorzieningen zijn waar nodig vervangen door passende oplossingen.

De eerste huwelijken hebben alweer plaatsgevonden. Volgend jaar wordt de tweede fase, de verdieping, uitgevoerd.