Artis Aquarium

Het aquariumgebouw van Artis staat in de Plantage, het sluitstuk van de uitbreiding van de grachtengordel (1663 e.v.). in 1838 kocht het genootschap Natura Artis Magistra het Buiten Middenhof, om daar een diergaarde te vestigen. Het genootschap verwierf in de loop van de 19e eeuw meer erven. Aan de randen van het terrein werden representatieve nieuwbouwprojecten gerealiseerd zoals het Grote Museum en het Bibliotheekgebouw. In 1877 werd de laatste grote aankoop gedaan, het terrein dat bestemd was voor een nieuw aquariumgebouw. Het Aquarium, een ontwerp van Gerlof Bartholomeus Salm, werd in 1882 in gebruik genomen.

Het plan is om dit bijzondere aquariumgebouw te restaureren. Het intensieve gebruik in de afgelopen 128 jaar heeft zijn sporen nagelaten: aanpassingen, verbouwingen, maar ook verwering als gevolg van het zoute water. Voor Artis brengen wij de cultuurhistorische waarden in beeld, en maken we een opname van de technische staat van het gebouw. In samenwerking met onder anderen Artis, historici en constructeurs en collega architectenbureau OTH wordt het restauratieplan ontwikkeld.

Projectdetails

Categorie: Restauratie
Opdrachtgever: Artis
Programma: Dierentuin
Bouwkosten:
Team: VB erfgoed & architectuur i.s.m. OTH Architecten
Status: bouwvoorbereiding
Opleverdatum: 2024