Uw werfkelder herstellen?

De grachten met aangrenzende karakteristieke werf- en kluiskelders, zijn bepalend voor de identiteit van de stad Utrecht. Het van oorsprong middeleeuwse havennetwerk met opslagkelders behoort tot de lijst van rijksmonumenten. Door bevoorradingsschepen werden goederen aangevoerd naar de gewelfde kelders onder de straat, die vervolgens in verbinding staan met de grote opslagkelders onder de grachtenpanden.

In de loop der tijd zijn er zowel constructieve als bouwfysische schades ontstaan aan dit erfgoed. Om dit eeuwenoude erfgoed voor de toekomst te behouden, is onderhoud en herstel noodzakelijk. Utrecht staat voor een complexe opgave. De werkzaamheden aan de verschillende onderdelen van het wervengebied hebben invloed op elkaar. Het herstel vraagt om een zorgvuldige aanpak en een goede samenwerking.

VB erfgoed & architectuur werkt met de Gemeente Utrecht en verschillende kelder eigenaren, aan herstelplannen voor werf- en kluiskelders aan de Oude- en de Nieuwegracht, de Kromme Nieuwegracht en de Plompetorengracht. De gemeente Utrecht heeft hiervoor een subsidie regeling in het werk gesteld waardoor het voor particuliere eigenaren aantrekkelijk is om na te gaan in hoeverre onderhoud en herstel (deels) kan worden vergoed. Mocht u eigenaar zijn van een kelder neem dan contact met ons op, we maken graag een afspraak om samen na te gaan waar we kunnen aanhaken in het wervenproject en de subsidieregeling.

Uw werfkelder herstellen | gemeente Utrecht

Projectdetails

Projectnaam: Herstelplannen werfkelders

Categorie: Restauratie

Opdrachtgever: Particulier

Programma: Diverse

Status: in uitvoering

Opleverdatum: n.v.t.