Groot Tuighuis

Het Groot Tuighuis is de thuisbasis van Erfgoed ’s-Hertogenbosch. Hier is te zien en te beleven hoe ’s-Hertogenbosch er in vervlogen eeuwen uitzag, hoe de mensen daar leefden en wie zij waren. Dat alles is gebaseerd op de verborgen resten die tevoorschijn komen bij archeologisch en bouwhistorisch onderzoek.

In 2017 is een Definitief Ontwerp opgesteld voor de verbouwing. Nu, een paar jaar later, wil de gemeente daadwerkelijk tot renovatie overgaan. De afdeling Erfgoed, als gebruiker van het gebouw, heeft de laatste jaren enkele nieuwe inzichten ontwikkeld over haar huisvesting en programmering van het Groot Tuighuis. De huisvesting van de afdeling Erfgoed op één locatie is het uiteindelijke doel van dit project. Op deze locatie moeten naast de afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten ook de medewerkers van het stadsarchief en vestingwerken een plek krijgen. Ook moet het gebouw verduurzaamd en publiekstoegankelijker worden. Naast de ruimten en faciliteiten voor vrijwilligers krijgt het gebouw ruimten voor onderzoekers en bezoekers die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de stad. (Erfgoedlounge/Erfgoedwerkplaats).

Eén van de doelen bij de totstandkoming van het nieuwe ontwerp voor het Groot Tuighuis, was het gebouw beter toegankelijk maken voor bezoekers. Er zal een tentoonstelling worden ingericht met een wisselende inhoud. Naast de tentoonstelling is er ruimte om het werk van archeologen van dichtbij te bekijken. Ook kunnen in deze ruimte workshops worden gegeven aan schoolklassen en geïnteresseerden in cultuurhistorie. Aannemingsbedrijf Nico de Bont uit Vught is in mei 2022 gestart met de uitvoering, die naar verwachting ongeveer een jaar zal gaan duren.

Projectdetails

Categorie: Restauratie
Opdrachtgever: Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Programma: Cultuur
Omvang:
Bouwkosten:
Status: In uitvoering
Opleverdatum: 2023