Transformatie station Vorden

Het station werd geopend in 1878. Door de opkomende textiel industrie in Twente werd in 1872 de Nederlandsch-Westfaalsche Spoorweg-Maatschappij (NWS) opgericht. Hetzelfde jaar werd gestart met de aanleg van de spoorlijn Zutphen – Winterswijk. De architectonische-, stedenbouwkundige- en historische waarden zijn voor een groot deel behouden. Van bijzonder belang is eveneens de door functiebepaalde ligging aan het spoor. Het monumentale station is in 1982 uitgeroepen tot “parel van Vorden”. Het pand is niet meer in gebruik als station. Lange tijd heeft het nog dienst gedaan als tandartsenpraktijk, sinds 2008 staat het pand leeg.

Wij maken een herbestemmingsplan door onderzoek te doen naar toekomstige functies voor het stationsgebouw dat zich openstelt voor publiek en aansluit bij wat Vorden en de regio te bieden heeft. Dit zou in onze optiek voor jong en oud toegankelijk moeten zijn waarbij we op een ontspannen wijze het station een beginpunt is van wat er allemaal te beleven valt in de regio.

Een programma combinatie van horeca, informatiecentrum en expositieruimte willen we als één identiteit vormgeven. Het programma is publiektoegankelijk en versterkt elkaar. Door een ruimtelijk relatie, routing en interactieve informatiedragers maken we een programma op de begane grond dat faciliteert, ontspand en de bezoeker informeert. Hiermee creëren we een maatschappelijk toegevoegde waarde.

Herbestemmen vraagt om het zorgvuldig inpassen van deze programma’s die zich voegen naar de plek. Als station geneerd de plek een begin- of eindpunt van een reis. Men komt aan op bestemming om vervolgens te beginnen met de volgende etappe. Daarnaast is het een karakteristiek gebouw met cultuurhistorische waarden. Deze eigenschappen maken het gebouw waarachtig. Door zorgvuldig om te gaan met deze waarden maken we een plek voor de toekomst waar we het verleden koesteren.

Nieuws