Seeligkazerne

VB erfgoed & architectuur heeft het masterplan voor scholengemeenschap De Rooi Pannen gemaakt en voerde de ontwerpwerkzaamheden voor de restauratie uit vanaf het niveau voorontwerp tot en met uitvoeringsontwerp. ook de begeleiding van de uitvoering is door ons verricht. De Seeligkazerne, gelegen in het centrum van Breda, is tot 2016 in bezit geweest van het Ministerie van Defensie. Tot die tijd was de Nederlandse Defensie Academie er gevestigd. Gedurende de jaren dat het complex door Defensie in gebruik was zijn er, vanaf de 17e tot de 20e eeuw verschillende gebouwen gebouwd, aangepast en weer afgebroken. Het Klein Arsenaal is het oudst aanwezige gebouw en dateert uit 1638. Het Groot Arsenaal is een Rijksmonument en dateert uit 1770. De bouw van het hoofdgebouw startte in 1939, de bouw werd door de bezetters overgenomen en in 1941 afgerond.

In 2016 is het complex aangekocht door scholengemeenschap De Rooi Pannen, die het heeft herbestemd tot een onderwijscampus voor de opleidingen Horeca, Toerisme en Recreatie. Bij de transformatie van kazerne naar onderwijsgebouw is de uitstraling aan de buitenkant authentiek gebleven. Alle gebouwen, zowel de Rijks- als gemeentelijke monumenten, zijn op dezelfde hoogwaardige wijze volledig gerestaureerd, met behoud van de karakteristieke onderdelen. Binnen zijn veel monumentale onderdelen zichtbaar gemaakt en ingezet om de verschillende nieuwe functies elk een eigen karakter te geven. De indeling is zorgvuldig in de monumentale structuur ingepast, waarbij nadrukkelijk ook functionaliteit en een goede bruikbaarheid als onderwijsgebouw een belangrijke rol speelde.

Uitgangspunt voor De Rooi Pannen was om het oorspronkelijke karakter van het militaire erfgoed weer terug te brengen met de restauratie, maar er ook een dynamische campus van te maken. Van het begin af aan was de ambitie het gebied open te stellen voor de stad. Drie historische gebouwen zijn grondig opgeknapt en herontwikkeld. De nieuwe toevoegingen vormen een eigentijdse tijdslaag die de functie van scholengemeenschap ondersteunen.

In het hoofdgebouw bevinden zich de leslokalen voor de opleidingen Horeca en Toerisme. Om de verschillende gebouwen met elkaar te verbinden zijn nieuwe glazen verbindingselementen toegevoegd. Deze omsluiten twee nieuwe patio’s die dienst doen als besloten buitenruimte voor de school. De glazen volumes markeren tevens de nieuwe entree op het binnenterrein van het hoofdgebouw. Ook zijn hier de aula en kantine gevestigd zodat het geheel als centrale ontmoetingsplek binnen het historische complex dienst doet. Door het transparante karakter van de nieuwe volumes zijn de gevels en contouren van de oude gebouwen goed zichtbaar gebleven. Ten behoeve van de horeca-opleiding zijn in het Groot Arsenaal op de begane grond twee conferentieruimtes gerealiseerd en twee grootkeukens. Op de verdiepingen bevinden zich twee restaurants en zestien hotelkamers. Het hele complex wordt gerund door leerlingen van de horeca-opleiding, waarvoor een goede en overzichtelijke logistiek belangrijk was. In het Klein Arsenaal zijn een multifunctionele ruimte, een theater/concertzaal en kantoren gerealiseerd. Dit gebouw wordt met name door de toerisme-opleiding gebruikt. Alle gebouwen zijn integraal toegankelijk gemaakt.

Projectdetails

Categorie: Restauratie/herbestemming
Opdrachtgever: De Rooi Pannen
Programma: Onderwijs
Bouwkosten: € 32 miljoen
Status: Opgeleverd
Opleverdatum: maart 2019