Steenovens “Klein-Hitland”

De 4 steenovens waren open veldovens, een carré gevormd door hoge muren aan drie zijden en een lager muurgedeelte aan de vierde zijde en geflankeerd door met pannen gedekte turfschuren. In samenwerking met KBnG architecten begeleidt Verlaan en Bouwstra de restauratie.

In de ovens werden de gedroogde kleivormsels gestapeld en vanaf de zijkanten, uit de naastgelegen turfschuren, met turf gestookt. Na afkoeling werden de stenen gesorteerd naar hardheid. De binnenzijde van de ovens heeft door het telkens verhitten van de stenen een bijzondere gebakken ‘huid’, die bij de restauratie zo veel mogelijk wordt gespaard. De ovens zijn in bedrijf geweest tot rond 1960 en sindsdien aan hun lot overgelaten. Opschietend groen heeft veel schade aan metselwerken veroorzaakt. Bij de huidige restauratie wordt het metselwerk van de zware muren – rond 1,4 m dik – geconsolideerd en deels ingeboet en aangevuld om verder verval tegen te gaan. Door KBnG architecten (www.kbng.nl) worden plannen ontwikkeld om de ovens gebruiksfuncties te geven en de landschappelijke context met de Hollandse IJssel te herstellen. Voor overige informatie zie ook www.steenovens.nl

Functie: Steenovens , Locatie: Nieuwerkerk aan den IJssel , Opdrachtgever: Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel