Stations, Nederland

Voor drie stations uit het begin van de 20e eeuw hebben wij een bouwhistorische verkenning opgesteld: Roosendaal, Geldermalsen, en Maastricht. Alle drie zijn werken van G.W. van Heukelom.

Deze rapportages bevatten de waarnemingen en conclusies van onderzoek ter plaatse en in diverse archieven. Een belangrijk onderdeel vormen de tekeningen waarin de (bouwhistorische) waarde per onderdeel in kleur is aangeven. Deze verkenningen fungeren als toetsing bij het ontwikkelen van restauraties en wijzigingen in en aan de monumenten. Zij ondersteunen zowel de ontwerper, de ontwikkelaar als de overheden.

In opdracht van Ruland + Partner Architekten.

Functie: Stationsgebouwen , Locatie: Nederland