Woningen

Luijendijk-Zuid, een nieuwe wijk van Landsmeer, wordt qua uitstraling een echt Waterlands dorp. De architecten hebben goed gekeken naar bouwstijlen in de afgelopen eeuwen, van kerkbuurt tot hedendaagse woonwijk. Ze hebben een plan ontwikkeld waarin diverse historische woningen en gebouwen een nieuwe interpretatie hebben gekregen.

Januari 2008 hebben Verlaan & Bouwstra architecten en GDA Bauke Tuinstra Doeke van Wieren Architecten een prijsvraag gewonnen voor het ontwerpen van karakteristieke nieuwbouwwoningen in de wijk Luijendijk-Zuid te Landsmeer. Luijendijk-Zuid wordt in vier fasen gerealiseerd. Het plan bestaat in totaal uit 312 woningen en 35 vrije kavels. Het beeld dat wij voor ogen hebben bij de ontwikkeling van dit project is dat van het gegroeide dorp in Waterland. De topgevels in de lintbebouwing van Durgerdam, de deftige dorpsheid van Broek in Waterland en de karakteristieke houten kaakbergen (hooihuizen) hebben in het plan allemaal een plek gekregen. Van een afstand gezien is het een spel tussen rode en blauwe pannenkappen en kleurige houten gevels, afgewisseld door enkele gemetselde gevels, dat voor een levendige aanblik zorgt. De gebouwen zelf schreeuwen niet om aandacht, ze zijn er eenvoudig, als individuen in een samenhangende groep. De argeloze bezoeker moet zich niet afvragen of het een verzonnen dorp is. Het moet een zo vanzelfsprekende indruk maken dat die vraag niet eens ontstaat. Deze nieuwe wijk moet bovendien mooier worden in de loop van de jaren. Door de toevoegingen van de bewoners, die hun huis nog meer Waterlands zullen maken, zal de wijk steeds meer karakter tonen. Hekjes, snijwerk boven de deuren, zonnerakken, passende voortuintjes en allerlei liefdevolle toevoegingen zullen samen met een groeiende nuancering van het kleurbeeld zorgen voor een dorp dat door ons verzonnen is maar door de bewoners in de loop van de tijd echt gemaakt wordt.
Voor overige informatie zie ook www.luijendijkzuid.nl

Functie: Woningbouw , Locatie: Landsmeer , Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed