Westzijde 173-179

De kenmerkende Zaanse arbeiderswoninkjes aan de Westzijde in Zaandam verkeren in een erbarmelijke toestand. De woningen zijn deels verzakt en de houtconstructie is voor een groot deel aangetast door vocht en zwammen. De woningen zijn overgenomen door Stadsherstel Amsterdam met als doel deze geschikt te maken voor verhuur. De plannen voorzien in zeer noodzakelijk onderhoud, het verduurzamen en een uitbreiding van de woningen met een aanbouw op de begane grond. Beter comfort en meer binnenruimte is gewenst om te kunnen voldoen aan hedendaagse wooneisen. Op de kapverdieping is plaats voor twee slaapkamers en een badkamer.

Medio 2022 zijn de woningen voorzien van een gehele nieuwe betonnen begane grondvloer welke tevens als fundering dient. Om deze vloer te realiseren en de verzakking ongedaan te maken is er een tijdelijke staalconstructie in de woningen aangebracht en zijn de woningen recht gevijzeld.

Er wordt hard gewerkt aan de herstelwerkzaamheden aan de houtconstructie van de gevels en daken. Het uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk oorspronkelijk hout te handhaven en deze op een traditionele manier te restaureren. De buitengevels zijn ondertussen voorzien van een constructieve houten binnenwand direct achter de buitenwand die voor de stabiliteit zorgt, de verdiepingsvoer en kapconstructie draagt en de oorspronkelijke buitengevel ondersteunt. De gevels en daken worden geïsoleerd.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden rond de zomer afgerond zijn.

Projectdetails

Projectnaam: Westzijde 173-179

Categorie: Restauratie

Opdrachtgever: Stadsherstel Amsterdam

Programma: Woningen

Status: in uitvoering

Opleverdatum: medio 2023