’t Hoogt

In opdracht van het Utrechts Monumentenfonds werkt Verlaan & Bouwstra aan de herbestemming van de panden horende bij complex ’t Hoogt. De diverse monumentale panden vormen gezamenlijk het complex ‘Cultureel Centrum ’t Hoogt’ en herbergt filmzalen, horeca en kantoorruimten. Het complex is aangekocht door het UMF en wordt getransformeerd tot woningen. Verlaan & Bouwstra is verantwoordelijk voor het uitwerken van het schetsontwerp tot en met de vergunningsaanvraag, de bouwvoorbereiding en de uitvoering.